Celní služby

Ve spolupráci s naším partnerem zastupujeme naše klienty při celním řízení :

  • vystavujeme celní doklady (JSD, JSDd, DCH, DCHd, T1, T2)
  • vypisujeme doklady (CMR, EUR 1, Carnet TIR, ATA Carnet
  • zastupujeme při celním řízení
  • vedeme agendy v tzv. ekonomických režimech

Dále zastupujeme v systému INTRASTAT (statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie)
– vyplňování elektronických formulářů a odesílání údajů

Tyto služby pro naše klienty zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou pravidelně školeni, plně zvládají problematiku celních předpisů, a to včetně Celního kodexu Evropské unie a celního tarifování. Zajíšťujeme vykazování intrastatu včetně případných změn a oprav u příslušných celních úřadů, případně i na Gererálním ředitelství cel.

Pojištění zásilek

Jestliže nemáte vlastní zbožovou pojistku, doporučujeme Vám na základě našich bohatých zkušeností uzavřít “ALL RISK” pojištění, které kryje škody při případném poškození, ztrátě či odcizení. Zajistíme pro Vás vše potřebné a pojistíme Vaši zásilku u pojišťovny Chartis Europe, S.A. (původně AIG). Řešení škodních událostí probíhá velmi rychle (do 1 měsíce).